Home > Nápověda > Aplikace KASA FIK > eTržby > Proč nemohu zcela vymazat účtenku

Proč nemohu zcela vymazat účtenku

Kompletní smazání účtenky není v účetnictví možné. Program se chová tak, jak ukládá zákon o účetnictví a Elektronické evidenci tržeb. Pokud však uděláte chybu, lze ji jednoduše napravit stornem. Storno je legitimní účetní nástroj a jeho využití Finanční správa očekává a plně podporuje.

Navíc při funkci EET, je účtenka již nahlášena a musí být odvedena tržba.

Storno funkce vystaví opravný účetní doklad, provede správné zaúčtování a vytiskne doklad o storno. Ten slouží pro referenci zákazníkovi i Vám.

Správný postup storna pokud již účtenka byla vystavena:

  1. V Historii účtenek si vyberte doklad, který chcete vystornovat
  2. Vpravo nahoře zvolte ikonou odkadkový koš funkci storno
  3. Potvrďte storno a volitelně si zvolte, že se bude částka vracet jako pokladní příjem

Pokud si přejete smazat zkušební data, postupujte podle následující návodu: Jak smazat zkušební data